JMDATA

Platforma JMDATA

Naszą misją jest dostarczanie Państwu najwyższej jakości materiałów eksploatacyjnych i biurowych.

Nie ograniczamy się przy tym do roli dostawcy, ale pomagamy w doborze odpowiednich materiałów w zależności od indywidualnych potrzeb.Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się


Zarejestruj się

Jeśli masz już konto, zaloguj się

Twój adres e-mail:
Twoje hasło:Masz problemy z logowaniem lub rejestracją? Zadzwoń: +48 22 673 02 22


Wyszukiwarka materiałów eksploatacyjnych

Producent urządzenia

Brother
HP Inc.
Lexmark
Oki
Xerox

Model urządzenia

- proszę wybrać producenta -

Materiały eksploatacyjne

- proszę wybrać model -

Konfigurator drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Wybierz drukarkę

Rodzaj urządzenia

Zastosowanie

Druk w kolorze

Format

Regulamin zakupów

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady sprzedaży na platformie https://b2b.jmdata.pl zwanej dalej Platformą, której właścicielem jest:

JM DATA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(dawniej JM DATA Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej s.c.)

04-761 Warszawa, Ul. Zwoleńska 65a

Tel: 022 673-02-22
Tel: 022 673-02-23
Fax: 022 856-31-83

http://www.jmdata.pl
E-mail: biuro@jmdata.pl

Złożenie zamówienia na Platformie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się obowiązujące od chwili opublikowania ich na stronach internetowych Platformy.

I. Oferta

Przedmiotem sprzedaży są artykuły przedstawione na Platformie w momencie składania zamówienia.

Wszystkie artykuły są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta, chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone w opisie artykułu.

Dokładamy starań, aby informacje zawarte na stronach Platformy były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie są one gwarantowane w jakikolwiek sposób. Zamieszczone wizerunki mają za zadanie przybliżyć wygląd oferowanych produktów i mogą różnić się szczegółach od oryginałów. Przeznaczenie produktów jest określone wyłącznie w instrukcjach obsługi i zastosowania.

Zamieszczone na stronach Platformy ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą również w każdej chwili ulec zmianie (np. wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta Platformy, jest on o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie.

Katalog produktów zamieszczony na stronach internetowych Platformy prosimy traktować jako zaproszenie do negocjacji. 

Ceny znajdujących się na Platformie artykułów są podane w złotych polskich i są cenami netto. Podane ceny obowiązują do wyczerpania zapasów w magazynach producentów i mogą ulec zmianie. Dla uzyskania wiążącej oferty cenowej prosimy o kontakt z BOK (Biuro Obsługi Klienta).

Dla stałych klientów proponujemy atrakcyjne rabaty.

II. Zamówienia i realizacja

Zamówienia złożone w godz. 8-16 są realizowane w następnym dniu roboczym. Dostawa na terenie Warszawy i okolic realizowana jest w ciągu 24 godzin. Dostawa na terenie całego kraju odbywa się za pośrednictwem renomowanej firmy kurierskiej w ciągu 48 godzin.

Warunkiem koniecznym do rejestracji na Platformie jest podanie prawdziwych informacji. W przypadku podania danych nieprawdziwych, konto po weryfikacji zostanie usunięte. Aby dokonać zakupów na naszej Platformie internetowej niezbędny jest "login", który ustalają Państwo podczas rejestracji na Platformie. W przypadku problemów nasi pracownicy udzielą Państwu wszystkich niezbędnych informacji i pomogą zarejestrować się na naszej Platformie.

Warunkiem do realizacji zamówienia jest podanie NIP-u, numeru telefonu oraz danych osoby zamawiającej.

Złożenie zamówienia powoduje wysłanie przez Platformę automatycznej odpowiedzi skierowanej na adres e-mail podany przez Klienta. Przesłane zamówienie trafia do realizacji. W razie potrzeby konsultant kontaktuje się z Klientem telefonicznie dzwoniąc pod numer wskazany w zamówieniu. Istnieje możliwość częściowej realizacji zamówienia, jeśli zgodę na taki sposób realizacji wyraził Klient w czasie kontaktu telefonicznego. Gdy zamówione produkty są już skompletowane konsultant wystawia fakturę VAT oraz wysyła do Klienta e-mila informującego, że towar jest przygotowany do wysyłki.

Na terenie Warszawy minimalna wartość zamówienia to 200zł.

Przyjęcie zamówienie nie oznacza, że zostanie ono w pełni zrealizowane. Brak towaru w magazynie i związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania zostanie zgłoszone Klientowi.

Dokładamy wszelkich starań, aby ceny kształtowały się na jak najniższym poziomie. Ceny mogą ulegać zmianom, przy czym jeżeli nastąpi to w trakcie realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym powiadomiony i będzie mu przysługiwać prawo anulowania zamówienia.

III. Wysyłka i koszty

Dostawy większości typowych przesyłek o wartości katalogowej netto powyżej 500 zł i wadze do 20 kg (waga wszystkich zamówionych artykułów) realizowane są na terenie całego kraju BEZPŁATNIE. Koszt i warunki przesłania zamówienia o niższej wartości lub wyższej wadze ustalany jest telefonicznie.

Odstępstwa od pkt 1 możliwe są po otrzymaniu zgody od pracownika Biuro Obsługi Klienta.

Koszty przygotowania przesyłki oraz dostarczenia do przewoźnika pokrywamy my.  Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia powstałe w wyniku zaniedbań firmy kurierskiej.

Z chwilą odebrania przesyłki Klient otrzymuje fakturę, gwarancję (jeżeli taka istnieje) oraz instrukcję obsługi.

IV. Formy płatności

Dla Państwa wygody akceptujemy poniższe formy płatności:

- gotówką przy odbiorze (płatne kurierowi lub dostawcy ,

- przedpłaty na rachunek bankowy,

- przelewem bankowym (przy pierwszej płatności przelewem wymagane są następujące dokumenty:

odpis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, Regon, NIP)

V. Reklamacje i zwroty

Wszystkie oferowane przez nas towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera, o ile na ten towar jest udzielana gwarancja.

Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów.

Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera bądź dystrybutora towaru.

Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą bądź wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera. W przypadku wykrycia wady produktu prosimy, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub poprzez e-mail z COK, o odesłanie na nasz adres korespondencyjny wadliwego produktu wraz z kserokopią faktury oraz podstemplowaną przez nas kartą gwarancyjną. Po uzyskaniu opinii producenta, dystrybutora bądź importera zwrócimy koszty zakupu bądź wymienimy towar na wolny od wad.

Reklamacji z powodu różnic wynikających z wyglądu towaru na stronie internetowej, spowodowanych np.: różnymi ustawieniami monitora nie uwzględnia się.

Klient ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towarów w terminie do 10 dni od ich wydania, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (...) ", Dz.U. Nr 22, poz. 271. Zwrot towaru odbywa się wyłącznie na koszt zwracającego.

Warunkiem przyjęcia zwrotu jest pozostawanie towaru w stanie kompletnym i nie pogorszonym z uwzględnieniem oryginalnego opakowania. Zwrotowi nie podlegają koszty przygotowania, dostarczenia i wysyłki. Zwrot towaru odbywa się na koszt nabywcy.

Wszystkie przesyłki prosimy kierować na nasz adres korespondencyjny.

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

VI. Ochrona danych

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że podane przez Klienta dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.

Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby realizacji zamówień, obsługi klientów, do celów marketingowych i ewidencyjnych. Jednocześnie zapewniamy, że mają Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

W każdym momencie możecie Państwo zażądać zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych. Żądanie takie powinno być przesłane listem poleconym na adres firmy lub złożone osobiście na piśmie.

Jednocześnie zapewniamy, ze w każdej chwili zostanie uwzględniona przekazana telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie prośba o skreślenie podanego adresu e-mail z listy Klientów.

VII. Pozostałe informacje

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Nie ponosimy odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwe działanie sieci, niedostarczenie przesyłki przez firmę kurierską lub z przyczyn niezależnych od nas)

Nie ponosimy odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło Klienta. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa jest dowód sprzedaży (faktura VAT) wystawiony przez sprzedającego i dostarczony Klientowi wraz z zamówionymi artykułami.


VIII. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsument, który zawarł umowę poza lokalem Sprzedającego, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składającoświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru do Konsumenta. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Wskazane prawo do odstąpienie  od umowy nie dotyczy Przedsiębiorcy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

JM DATA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(dawniej JM DATA Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej s.c.)

04-761 Warszawa, Ul. Zwoleńska 65a

Tel: 022 673-02-22
Tel: 022 673-02-23
Fax: 022 856-31-83

http://www.jmdata.pl
E-mail: biuro@jmdata.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

IX. Załączniki

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Współpracujemy z nalepszymi
Facebook